triangle

ГРАНТОВА СХЕМА 3.2. ОТ ПРОЕКТ 42

В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, след съгласуване с Министерството на финансите и на основание Регламент на ЕС 241/2021, както и на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 114/08.06.2022 г. и на Оперативно споразумение с Министерството на финансите от 24.04.2023 г., Националният фонд „Култура“ обявява за Обществено обсъждане BG-RRP-11.017 Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“ със срок от един месец до 07.03.2024 г.

 

Средствата се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Схемата е обявена за обществено обсъждане на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/3e09482f-92cd-49a9-a5a9-b57e8d3de231

 

NB! Препоръчително е желаещите да отправят своите коментари/предложения да са се запознали подробно с Проект 42 от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, както и с възможностите, които предлага всяко обществено обсъждане. Желаещите следва задължително да имат регистрация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). След успешна регистрация се визуализира бутонът „Изпрати коментар/предложение“. Моля да имате предвид, че чрез платформата не се задават въпроси към Националния фонд „Култура“, а се правят само коментари и/или предложения.

 

Националният фонд „Култура“

Oще