triangle

Индикативни срокове за обявяване на резултати

Уважаеми кандидати, 

 

В месец май приключи кандидатстването по две регулярни и шест извънредни програми на Национален фонд "Култура".

Индикативният срок за обявяване на резултатите по тях беше 17.06.2022 г. 

 

За съжаление оценката на проектните предложения търпи забавяне, което е породено както от големия обем постъпили кандидатури, така и от желанието и усилията на екипа, Управителния съвет, техническите и експертните комисии да се осъществи качествена оценка на проектните предложения.

 

Очаква се резултатите да бъдат представени за решение на Управителния съвет на следените индикативни дати:

 

1-4 юли - програма “Мобилност”.

 

11-13 юли - програми „Творчески стипендии“, „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата“, „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк“, „Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“.

 

18-19 юли - „Програма за възстановяване и развитие на държавни и общински културни институти“, „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

 

10-11 август - „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

 

Моля, имайте предвид, че датите са индикативни и съгласно чл. 10. от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”, УС може да върне резултатите за преразглеждане от експертна комисия и да има допълнително забавяне в обявяването им.

 

Разбираме, че графикът на дейности на част от проектните предложения застъпва периода на забавяне в обявяването на резултатите. Ще опитаме да намерим решение с графика на реализиране на проектите при подписване на договорите.  

 

Бенефициентите по програма “Творчески стипендии” ще имат възможност да изпълнят ангажимента си в рамките на 6 месеца след подписване на договора.

 

Благодарим за разбирането!

 

Екипът на НФК

 

Oще