triangle

Избор на нов изпълнителен директор

На заседание на Управителния съвет на Националнен фонд "Култура", проведено на 01.07.2022 г., бе взето решение за създаване на процедура за избор на нов изпълнителен директор. Към настоящия момент се очаква назначаване на временно изпълняващ длъжността във връзка с текущата работа на НФК.

Надяваме се тези обстоятелства да не се отразят на сключването на договорите с бенефициентите по извърнедните програми, проведени през месец май.

С уважение, Екипът на НФ "Култура"

Oще