triangle

ИЗПЛАТЕНИ СУМИ

След отстраняване на многобройни нередности в представените от кандидатите документи по програма „Творчески стипендии“ Националният фонд „Култура“ приключва подписването и осъществява окончателното изплащане на всички суми за одобрените кандидатури по Програмата. Изплатени са средства към общо 1702 кандидати.

 

Забавянето на изплащанията на финансовите средства е свързано с поредица от административни неточности в предоставените от кандидатите документи, необходими за сключване на договор. Това забавяне оказва влияние върху изрядните кандидати по отношение на актуализирането на статуси, подписването на договори и изплащането на средствата. Навременната коректна обратна връзка от страна на администрацията на НФК също е възпрепятствана по отношение на отговорите на  стотиците постъпващи запитвания по имейл и телефон. До 17 ноември 2022 г. екипът на НФК ежедневно се свързва с одобрените кандидати, които не са предоставили коректно попълнени своите документи.

 

Напомняме, че срокът за реализация на дейностите по ПРОГРАМА „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ“ е 6 месеца от датата на подписа на Изпълнителния директор във Вашия договор. До един месец след крайния срок следва да представите и съдържателен отчет.

 
 

С уважение,

Екипът на НФК

Oще