triangle

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Министърът на културата организира в понеделник, 11 март 2024 г., провеждането на избор от Управителния съвет на нов изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“. Броени дни, а може би и часове, преди смяната на правителството!

Законен конкурс за изпълнителен  директор не е обявен и няма механизъм за избор на нов без конкурс.

Членовете на Управителния съвет и обществеността дори не са запознати с уговореното предварително предложение на министъра за нов директор.

Администрацията на Националния фонд „Култура“ се обръща към Вас относно действията на министър Кръстев и намира за адекватно да сподели пред обществото следните искания, които да осигурят изпълнението на работните задължения на служителите на Фонда:

Изискване на компетентно становище от Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет относно прилагането на измененията в Закона, които блокират възможността за избор на нов изпълнителен директор от Управителния съвет, защото прилагането на измененията в Закона е валидно след 1 септември 2024 г. и след валидна процедура за конкурс. Такава няма. От 23 февруари до 1 септември 2024 г. не е налице законов механизъм за избор на нов изпълнителен директор от Управителния съвет или министъра.

При избора на Управителен съвет Министерството на културата публикува на страницата си информация за процедурата в изпълнение на политиката си за публичност и прозрачност. Апелираме към публичност и прозрачност отново, като назначаване на изпълнителен директор става единствено чрез провеждане на законосъобразен конкурс.

Необходимо е да се вземе под внимание, че ако министърът на културата все пак си позволи да смени изпълнителния директор в този момент, спира Планът за възстановяване и устойчивост и Проект 42, както и редовните програми за 2024 и 2025 г. Необходимостта от спешни оперативни действия при промяна на ръководен орган за осигуряване на достъп, информираност и адекватност в преценката ще провалят заложените срокове от Европейската комисия и ЗЗРК и ще направят невъзможно осъществяването на процедурите по ПВУ и конкурсите от регулярната програма.

Екипът на Националния фонд „Култура“ намира за напълно безразсъдно и безотговорно министърът на културата в оставка да планира действия, като смяна на изпълнителния директор, от които ще пострада целият културен сектор.

Администрацията на Националния фонд „Култура“ не може да си позволи да участва в този пагубен сценарий, който на практика спира изпълнението на работните задължения на служителите на Фонда, и предприема стъпки по стачни действия, съобразно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Администрацията на Националния фонд „Култура“

Oще