triangle

НОВ СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Министерството на културата обявява кратък списък от 20 кандидатури за представители на Сектор „Култура“ в Управителния съвет на Националния фонд „Култура“. От тях Министърът на културата определя 7-те в окончателния състав на управляващия орган.

Изборът се основава на авторитет на номинирания в съответното изкуство, на опита му в проектното финансиране, на представителност на различните направления, както и авторитет на предлагащите организации и лица.

Единодушно приетият списък включва следните 20 предложения: 

1.         Благой Бочев – номиниран от Сдружение „Реплика“/Ваня Бойчева;

2.         Розита Еленова – номинирана от Фондация „Димитър Еленов“/Инициативен комитет/Съюз на артистите в България;

3.         Проф. д-р Сава Димитров – номиниран от Българска музикална асоциация;

4.         Проф. д-р Момчил Георгиев – номиниран от БАРОК;

5.         Асен Аврамов – номиниран от Свободен артистичен съюз;

6.         Борис Сергинов – номиниран от Нов български университет;

7.         Д-р Владимир Димитров – номиниран от Център – Българо-европейски културни диалози;

8.         Мария Андиркова – номинирана от Националната художествена академия;

9.         Слав Недев – номиниран от Съюза на българските художници;

10.    Маргарита Доровска – номинирана от Пространство за култура и изкуство ТаМ – Велико Търново/Сдружение „ВТ Ивентс“/РСЦИ „Топлоцентрала“/Авиди/ОСАИК „36 маймуни“;

11.    Проф. д. и. н. Вера Бонева – номинирана от Българския национален комитет ИКОМ;

12.    Доц. д-р Тодор Чобанов – номиниран от Българския национален комитет ИКОМ;

13.    Д-р Нели Стоева – номинирана от Сдружение „Форс Минор“/ Елена Димитрова/ РСЦИ „Топлоцентара“/ОСАИК „36 маймуни“;

14.    Кристин Димитрова – номинирана от ПЕН – Център – България;

15.    Проф. д-р Владимир Атанасов – номиниран от Фондация „Глобални библиотеки“/Театър „Българска армия“;

16.    Проф. д.ф.н. Правда Спасова – номинирана от Издателство „Критика и хуманизъм“;

17.    Доц. д-р Деян Статулов – номиниран от Съюза на българските филмови дейци;

18.    Десислава Георгиева – номинирана от Община Варна/Пространство „РеБонкърс“ – Варна;

19.    Малина Едрева – номинирана от Съюз на артистите в България;

20.    Д-р Николай Дойнов – номиниран от Съюза на народните читалища.

 

Националният фонд „Култура“

 

Oще