triangle

Обществено обсъждане

На основание на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”, Управителният съвет на Националния фонд "Култура" ежегодно приема програма за темите на конкурсите през текущата календарна година.

Във връзка с реализирането на индикативната програма за 2022 г. предоставяме за обществено обсъждане проектите на документи на регулярните програми на фонда.  

Срок на общественото обсъждане: от 23.06. 2022 г. до 04.07.2022 г. (17:00 ч.)

Обръщаме внимание, че направените предложения и името на автора им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Национален фонд "Култура". Отговорите на въпроси №2 и №3 са само за статистически цели и няма да бъдат публикувани. 

Имате възможност да попълните до 3 предложения в една форма.

Предложения по проектите на документи можете да направите чрез ТАЗИ ФОРМА 

Индикативен график на регулярните програми

Набиране на проектни предложения - от 18.07.2022 г.

ДЕБЮТИ 

Условия по модули:

ВИЗУАЛНИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА 

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА  

ЛИТЕРАТУРА 

МУЗИКА  

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА  

Критерии за оценка на проектни предложения 

Приложение 1 

Приложение 2  

Финансова рамка 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКИ

Условия на програмата 

Критерии за оценка на проектни предложения  

Приложение 1 

Приложение 2 

 

КРИТИКА - Модул “Иновативни модели”

Условия на програмата

Критерии за оценка на проектни предложения

Приложение 1 

Приложение 2 

КРИТИКА - Модул “Утвърдени модели”

Условия на програмата 

Критерии за оценка на проектни предложения

Приложение 1 

Приложение 2 

ПРЕВОДИ

Условия на програмата  

Критерии за оценка на проектни предложения  

Приложение 1  

Приложение 2 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ - Модул “Организатори”

Условия на програмата  

Критерии за оценка на проектни предложения  

Приложение 1  

Приложение 2  

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ - Модул “Участници”

Условия на програмата  

Критерии за оценка на проектни предложения  

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3.1 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА - модул “Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство”

Условия на програмата 

Критерии за оценка на проектни предложения 

Приложение 1  

Приложение 2 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА - модул “Работа с общности и групи в неравностойно положение”

Условия на програмата 

Критерии за оценка на проектни предложения 

Приложение 1 

Приложение 2 Приложение бюджет 

Приложение обосновка на бюджет 

Oще