triangle

ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА “КРИТИКА” И ПРОГРАМА “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Във връзка с възникнали конфликти на интереси и тяхното своевременно отстраняване в експертните комисии по програма „КРИТИКА ’22“ и програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ’22“ Ви уведомяваме, че резултатите по гореизложените програми ще бъдат гласувани на следващото заседание на Управителния съвет на Националния фонд Култура.

  

Екипът на НФК

Oще