triangle

Приключи срокът за кандидатстване по програма „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“

Уважаеми кандидати,

 

Днес, 08.09.2023 г., изтече крайният срок за подаване на проектни предложения по програма „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“.

 

По програмата кандидатстват общо 234 проекта със следното разпределение по направления:

Визуални изкуства: 73

Екранни изкуства: 23

Литература: 13

Музика: 54

Сценични изкуства: 71

 

Исканата сума на подадените проекти е: 3 419 928 лв.

Общият бюджет на програмата е 604 800 лв. със следното разпределение по направления:

Визуални изкуства: 105 840 лв.

Екранни изкуства: 136 080 лв.

Литература: 75 600 лв.

Музика: 136 080 лв.

Сценични изкуства: 151 200 лв.

Очакваният брой одобрени кандидати за програмата е около 30, ако получат пълно финансиране.

 

Техническата комисия по Програмата започва своята работа на 08.09.2023 г. Техническата комисия извършва проверка за допустимост на кандидатите и подадените проекти и съответствието им с изискванията на обявения конкурс. Когато при извършване на проверката се констатира липса на задължителен документ, кандидатът се уведомява чрез електронната поща, посочена в профила му, за представяне на липсващия документ в 3-дневен срок от получаване на уведомлението.

 

След приключването на работата на Техническата комисия, започва експертната оценка на проектните предложения.

 

Желаем Ви успех!

Екипът на Националния фонд „Култура“

Oще