triangle

ПРОГРАМА „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ“ 2022 Г. НА НФК

Националният фонд „Култура“, воден от убедеността си, че публичните средства, които предоставя в полза на българската култура и изкуство, трябва задължително да се управляват на принципа на прозрачността и на регламентирания конкурс, предлага за първи път на Вашето внимание подробно разписани Методически указания за работата на комисиите при разглеждането на постъпилите проектни предложения, както и Детайлен списък с всички кандидати, където е видно кой, кога, как, за какво финансиране е кандидатствал и какъв е отпуснатият размер на подкрепата за отделните кандидатури в Програмата „Едногодишен грант“ 2022 г.  Тук публикуваната информация задоволява разумната нужда на всички заинтересовани от ясни критерии и описва подробно контекста, в който организациите кандидатстват пред Фонда през последните години. Така НФК отговаря на законовото задължение да предоставя публичен достъп до информацията относно осъществяването финансово подпомагане по отношение на едногодишните програми за финансова подкрепа от държавата на цялостната дейност на организациите.

  

През 2020 г. Националният фонд „Култура“ създава за първи път в страната програма за цялостна едногодишна финансова подкрепа за частни културни организации в областта на културата и изкуствата с цел удовлетворяване на нуждите за представяне на културно съдържание, поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства, като до момента Националният фонд „Култура“  провежда три програми за едногодишна структурна подкрепа на частни професионални организации в сферата на културата: Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата през 2020 г., Едногодишен грант 2021 г. и Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022 г.

   

Методически указания при оценката на проектните предложения можете да видите ТУК.

Детайлен списък на всички кандидатстващи организации по Програмата „Едногодишен грант“ 2022 г. можете да видите ТУК.

   

Националният фонд „Култура“ желае успех на всички свои кандидати!

Екипът на НФК

Oще