triangle

ПРОГРАМА „КРИТИКА“ 2023

Уважаеми кандидати,

Днес, 13.09.2023 г., изтече крайният срок за подаване на проектни предложения по програма „КРИТИКА“ 2023. 

Техническата комисия по Програмата започва своята работа днес. Тя извършва проверка за допустимост на кандидатите и подадените проекти и съответствието им с изискванията на обявения конкурс. Когато при извършване на проверката се констатира липса на задължителен документ, кандидатът се уведомява чрез електронната поща, посочена в профила му, за представяне на този документ в 3-дневен срок от получаване на уведомлението. След приключването на работата на Техническата комисия започва експертната оценка на проектните предложения.

 

Желаем Ви успех!

Екипът на Националния фонд „Култура“

Oще