triangle

ПРОГРАМА „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ – АКТУАЛИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Уважаеми кандидати,


С решение на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ на 09.07.2024 г. беше одобрена следната промяна в т.4 от Критерии за оценка по Програма  „Културно наследство“ 2024 г.:

 

  1. 4. Проектът ясно дефинира дейности, свързани с деконцентрация на културно съдържание, чрез представяне на културно наследство – движимо, недвижимо, нематериално

Коригираните условия можете да откриете прикачени в пакета с документи на име „KN2024-aktualizirani-10072024“, както и от бутон „Условия“ в сайта на Националния фонд „Култура“.

Желаем Ви успех!

 

Администрацията на Националния фонд „Култура“

 

Oще