triangle

ПВУ И НФК – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Предвид значителния напредък по изпълнението на Проект 42 от Плана за възстановяване и устойчивост и воден от стремежа си да подготви в максимална степен сектора и всички български творци за процедурите, свързани с Плана, Националният фонд „Култура“ публикува подробната информация, както беше разяснена на проведената среща с представителите на културните организации на 10 май 2023 г. в Министерството на културата. Информацията цели да запознае в детайл потенциалните кандидати по грантовите схеми на Фонда, както и да внесе яснота и прозрачност при провеждането на процедурите.

Както беше нееднократно отбелязано и на срещата, Националният фонд „Култура“ с готовност предлага възможност за свободен достъп до последваща информация на познатите Ви канали за комуникация: programs@ncf.bg, 0876880992, www.ncf.bg, както и на място във Фонда.

Екипът на НФК

Oще