triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА ДЕБЮТИ - ВТОРИ КРЪГ - 2022 г.

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА ДЕБЮТИ - ВТОРИ КРЪГ - 2022 г.

 

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Дебюти“ - ВТОРИ КРЪГ – 2022 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите ще видите ТУК.

 

Брой подадени кандидатури: 166

Брой одобрени за финансиране кандидатури: 62

Брой кандидатури в РЕЗЕРВА: 13

Брой неодобрени кандидатури: 66

Брой технически недопустими кандидатури: 25

 

Общ размер на финансирането по програмата: 1 100 000 лв.

Общ размер на финансирането на одобрените кандидати: 1 098 189,52 лв.

Общ размер на исканото финансиране за Резерви: 236 857,55 лв.

Общ размер на исканото финансиране в цялата програма: 3 117 889,41 лв.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Дебюти“ – ВТОРИ КРЪГ – 2022 г.:

  

Въпреки проведеното обучение между първи и втори кръг, за съжаление се наблюдават редица кандидатури, които не са надградени съобразно конкретните препоръки от страна на комисията и страдат от тежки дефицити – неясно или оскъдно представени идейни концепции, непълни или изцяло липсващи екипи, сгрешени бюджетни матрици.

  

Комисията единодушно апелира да се прецизира тълкуването и дефиницията на термина ДЕБЮТАНТ, която създава възможности за редица порочни практики, с които се компрометират приоритетите на програмата – да осъществява подкрепа на млади дебютиращи творци.

  

Предвид големия брой кандидатури от сферата на киното, както в модул Екранни изкуства, така и погрешка подадени в модул Визуални и дигитални изкуства, комисията препоръчва отделянето им в самостоятелна програма и ангажирането на експерти в областта, поради спецификата на това изкуство. Важен аргумент в посока отделянето на киното в самостоятелна програма е и фактът, че продукциите в това изкуство често са високобюджетни. Ако се цели качествена реализация на проектното предложение, редукция в бюджета е практически невъзможна, а това в реалността на настоящата програма и нейния общ бюджет би означавало да се подкрепят много малък брой кандидатури. Ситуация, която би била в ущърб на всички участници, от всички сфери на изкуствата.

  

Резултатите са гласувани на продължаващо заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18-21 ноември 2022 г.

  

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

 

Екипът на НФК

 

Oще