triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Социално ангажирани изкуства“ ‘22 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите може да откриете ТУК.

  

Програмата се провежда в два модула:  „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ и „Работа с общности и групи в неравностойно положение“:

  

По двата модула са постъпили общо 267 кандидатури, от които:

- „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“- 179;

- „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ – 88.

 

Разделение по област в изкуството на проектите в двата модула:

 

Анимационно кино - 2/ Архитектура - 1/ Аудиовизуални изкуства - 9/ Дейност на библиотеки и архиви - 1/ Дигитални изкуства - 4/ Дизайн - 1/ Документално кино - 21/ Етнология -1/ Игрално кино - 12/ Изящни изкуства - 15/ Интердисциплинарен проект - 66/ Културен мениджмънт -2/ Културна антропология -3/ Културно наследство  - 7/ Културно предприемачество -2/ Културология -3/ Кураторска дейност -1/ Литература - 12/ Музейна дейност - 1/ Музика -12/ Нови медии - 3/ Приложни изкуства - 16/ Танц - 14/ Театър - 40/ Фотография - 16/ Хорово изкуство - 1/ Цирк - 1.

 

В рамките на Програмата са ОДОБРЕНИ: 65 проекта

(Аудио визуални изкуства - 4/ Дигитални изкуства - 1/ Дизайн-1/ Документално кино - 5/ Игрално кино - 4/ Изящни изкуства - 2/ Интердисциплинарен - 15/ Културен мениджмънт-1/ Културна антропология - 1/ Култорология - 1/ Музика - 3/ Приложни изкуства - 4/ Танц - 2/ Театър - 12/ Фолклор - 2/ Фотография - 6 / Хорово изкуство - 1); (Поради равенство на средния брой точки на последните четири кандидатури се финансират и четирите.)

  

В рамките на Програмата за РЕЗЕРВИ са предложени 12 проекта

Документално кино - 2/ Игрално кино - 1/ Приложни изкуства - 1/ Фотография - 2/ Театър - 1/ Нови медии - 1/ Архитектура - 1/ Интердисциплинарен - 1/ Музика - 1/ Литература - 1);

  

НЕОДОБРЕНИТЕ кандидатури са 190.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Социално ангажирани изкуства“ ‘22 г.:

 

„…Част от кандидатурите страдат от недобре развити идейни концепции; липсват потвърждения от общностите и групите в неравностойно положение, предмет на конкретната кандидатура; част от кампаниите са откровено популистки, адресиращи уж горещите теми на деня, но без познаването им в дълбочина; в много малка част от проектните предложения са привлечени експерти (терапевти/психолози/социални работници/медиатори); има сгрешени бюджетни матрици. 

Въпреки множеството инструменти за финансиране на сектора в последните три години, както и  тяхната активност, продължат да се наблюдават сериозни пропуски при работата на кандидатите с проектната документация. Последната често е непълна или некоректно попълнена; бюджетните  матрици са тотално сгрешени, не се прави разлика между административни и продукционни разходи, не се разнасят сумите по източници на финансиране, липсват относителни дялове, погрешка или умишлено се трият формули; голяма част от творците разчитат на собствената си разпознаваемост като имена и не прилагат представителни материали, биографиите на голяма част от тях не са изрядно попълнени; липсват препоръки; писма за сцени / писма за подкрепа, референции.

В голяма степен се наблюдава, че читалищата са неконкурентоспособни на останалите организации от сферата на културата, независимо дали става въпрос за такива от публичния или от частния сектор…“

 

Резултатите са гласувани на продължаващо заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18 - 21 ноември 2022 г.

 

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

 

Екипът на НФК

Oще