triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ" 

След решение на Управителния съвет Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Субсидии за проекти с национално значение“ ‘22 г. Резултатите може да откриете ТУК.

  

По програмата са постъпили общо 152 кандидатури.

  

Разделение по област в изкуството на проектите: Аудиовизуални изкуства - 8 / Дейност на библиотеки и архиви - 4 / Дигитални изкуства - 2/ Дизайн - 1 / Документално кино - 14 / Етнология – 1/ Игрално кино - 1/ Изящни изкуства - 7/ Интердисциплинарен проект - 16/ Културно наследство - 34/ Литература - 7/ Музейна дейност – 2/ Музика - 22/ Приложни изкуства - 2/ Танц - 3/ Театър - 5/ Фолклор - 12/ Фотография - 4 / Хорово изкуство – 5/ Цирк – 2. 

 

  

В рамките на Програмата са ОДОБРЕНИ 7 проекта на обща стойност 185 280.08 лв.

В рамките на Програмата като РЕЗЕРВИ са предложени 5 проекта на обща стойност 79 100 лв.  

В рамките на Програмата НЕОДОБРЕНИТЕ кандидатури са общо 140.

 

   

Тъй като „Субсидии за проекти с национално значение“ е конкурсна програма на Националния фонд „Култура“, по която се предлагат проектни предложения по реда на постъпването им, с решение на УС от 01.12.2022 финансовият ресурс по нея е изчерпан за 7 проекта. Разглеждането на проектните предложения от техническа и експертна комисия се спира по целесъобразност.

    

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

    

Екипът на НФК

Oще