triangle

РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕЩА, НА КОЯТО ДА БЪДЕ ОБСЪДЕНА РАБОТАТА НА НФ „КУЛТУРА“

Във връзка с отправена покана към министъра на културата и членовете на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ за участие в публичната среща-дискусия с представители на частни културни организации, която ще се проведе на 29.09.2022 г. от 11 часа в Пресцентъра на БТА и чиято тема ще бъдат резултатите от конкурсна процедура по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации - 2022“, Министерството на културата организира среща за обсъждане работата на Национален фонд „Култура“ по темите, заявени в поканата от представители на частни културни организации.

 Министърът на културата и членовете на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ са убедени в необходимостта от широк и открит диалог с представителите на независимия културен сектор в България. Затова и екипът на Министерството на културата и членовете на УС на НФ „Култура“ предлагат срещата да се проведе на 11.10.2022 г. от 11 ч. в  зала „Сцена 17“ в сградата на Министерството на културата. От страна на Националния фонд „Култура“ участие ще вземат членовете на Управителния съвет и представители на администрацията, както и ресорният заместник-министър проф. Борислава Танева.

 Поканата от екипа на Министерството на културата и УС на НФ „Култура“ до представители на частни културни организации можете да видите в приложения файл.

Oще