triangle

СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ

Администрацията на Националния фонд „Култура“ се обръща към всички Вас,

за да изкаже своето безпокойство от институционалния и политически натиск, който застрашава работата на Фонда през настоящата година. Предвид новоприетите изменения в Закона за закрила и развитие на културата, освобождаването на Изпълнителния директор е не само незаконосъобразно, но и липсата на ясен механизъм за назначаването на нов такъв, ни поставя в рисковата ситуация НФК да остане без адекватно ръководство в следващите месеци, през които се очаква да бъде изготвена и приета Индикативната програма и за настоящата 2024 г., и за следващата – 2025 г. (съгласно промените, НФК трябва да приеме Индикативната програма за 2025 г. до края на юни т.г. ).

Освен регулярните програми, освобождаването на Изпълнителния директор на практика би спряло и администрирането на процедурите за финансиране по НПВУ, по които се очаква да бъдат финансирани проекти на обща стойност 78 523 000 лв.

По изложените проблеми екипът на Фонда днес проведе разговор с Министъра на културата, за да потърси разяснения за последващите действия, разяснения по процедурите, които предвижда законът и за да подчертае, че отстраняването на Изпълнителния директор ще направи изпълнението на НПВУ невъзможно за институцията, поради неспазване на сроковете на Европейското законодателство.

Министърът на културата отказа да коментира законовите ходове от страна на Министерството.

Ние, в качеството си на административен екип на Националния фонд „Култура“, водени от твърдото желание за изпълнение на възложените ни от Закона за закрила и развитие на културата и НПВУ отговорности, смятаме намеренията на Министъра в оставка Кръстю Кръстев да освободи незаконосъобразно Изпълнителния директор д-р Сава Драгунчев в този критичен за работата на Фонда момент, за крайно безотговорни. Готови сме да предприемем стачни действия съобразно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Oще