triangle

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми творци – кандидати и бенефициенти на НФ „Култура“,

Уважаеми госпожи и господа,

 

Свидетели сме на поредица от опити дейността на НФ „Култура“ да се представи като различна от целите и задачите, възложени му по закон, като се правят внушения, че грижата за българската култура може да се изразява и в липса на контрол и безотчетност.

В следствие на безпрецедентния натиск, на който е подложен Фондът през последните месеци, множеството тиражирани неистини и манипулативно формулирани тези за непрозрачността в работата му, Фондът е принуден да защитава действията си относно целесъобразното и законосъобразното разпределяне на държавната субсидия, като отстоява принципите на правовата държава.

Фабрикуват се фалшиви новини, че Администрацията на НФ „Култура“ за пореден път финансира неизправни бенефициенти, че преработва програмите си, за да не могат конкретни организации да кандидатстват, че Фондът изпълнява политически поръчки, че НФ „Култура“ разходва средства за безсмислени обществени поръчки или за дела, за които знае, че ще загуби, че средствата, присъдени от неизправни бенефициенти, няма да бъдат усвоени и ще бъдат върнати в бюджета, че Планът за възстановяване и устойчивост е под заплаха от провал в частта си за културата, че програмите не съответстват на потребностите на сектора, че размерът на бюджета за субсидии се определя от Фонда и всякакви други неистини, удобно вмъкнати в предизборния дебат. В общественото пространство се настанява и тенденциозното отношение на обществена медия в полза на частен интерес.

На 28.09.2023 г. Изпълнителният директор на Националния фонд „Култура“ е поканен за участие в предаването „Хоризонт до обед“. В поканата към Фонда е посочено, че тя се отнася до заведения съдебен иск към ОСАИК „36 маймуни“. Начинът на водене на предаването обаче е преднамерен, като стремежът за изясняване на фактите е възпрепятстван от личната оценка на водещата г-жа Ирина Недева.

Във връзка с оказания натиск от водещата на предаването за уреждане на спора по нерегламентиран начин Фондът изпрати писмо до Генералния директор на БНР. В него още веднъж се подчертава, че ангажирането на цялата общественост с неизпълнението на проект на една организация, финансирана безвъзмездно през последните три години само от Фонда с близо 300 000 лв., е напълно недопустимо. В конкретния случай става въпрос за съдържателно неизпълнение на дейностите и неизпълнение по отношение на оповестяване на подкрепата за организацията от Държавата по сключени два договора през 2022 г. за над 180 000 лв. Публичното финансиране към българските творци от страна на НФ „Култура“ задължително трябва да бъде разгласявано, като причината за това е, че българската общественост следва да бъде информирана къде и за какви цели се изразходват публичните средства в изпълнение на бюджетните политики в сферата на културата.

Подтикването към привилегировано отношение спрямо една или две организации със съответното политическо лоби е опасен и немислим път към беззаконие и петно върху целия сектор, с който всички ние се стремим да работим в полза на българското изкуство в поредния тежък етап, в който се намира нашата култура.

 

Пълният текст на писмото до Генералния директор на БНР се намира ТУК.

 

С уважение,

Екипът на НФК

Oще