triangle

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми творци, представители на културните организации и кандидати,

Националният фонд „Култура“ се обръща с благодарност за отправените запитвания по Националния плана за възстановяване и устойчивост. През изминалите дни във Фонда постъпиха множество имейли, писма, въпроси, телефонни обаждания, коментари, свързани с вашите съображения от различен характер относно Проект 42.

Активността и обратната връзка на представителите на Сектор „Култура“ са изключително полезни и навременни, за да структурираме заедно и по най-добрия начин изпълнението на НПВУ, като се съобразим със законовите и нормативни изисквания.

Уверяваме ви, че промените, актуализациите и рестартирането на процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост са единственият легитимен начин за запазване на финансирането.  Безвъзмездните средства трябва да достигнат всички вас, за да може да реализирате творческите си идеи и потенциал.

Осъзнаваме огромните усилия, положени от ваша страна по подготовката на проектните предложения в срок, като с не по-малко усилия, Фондът работи неуморно по Проект 42.  

НФК ще насрочи информационна среща, за да обърне специално внимание на всеки казус възникнал, поради настъпилите промени.

При необходимост от техническо съдействие и въпроси, сме на разположение на следния имейл: npvu@ncf.bg.

Вярваме, че с общи усилия и разбиране ще направим изпълнението на Проект 42 успешно!

 

Администрацията на Национален фонд „Култура“

Oще