triangle

ТЕХНИЧЕСКА КОМСИСИЯ

На основание чл. 8а, ал. 5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" бе извършена техническа проверка на кандидатури. 

 

Изпратени са имейли единствено до кандидати с технически нередности по следните програми:

  • - Мобилност, Сесия 1 -  на 25.05.2022 г.  със срок 5 календарни  дни за прикачване на документи в профилите

- Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк - на 25.05.2022 г.  със срок 5 календарни  дни за прикачване на документи в профилите

- Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти - на 26.05.2022 г.  със срок 5 календарни  дни за прикачване на документи в профилите

- Целева подкрепа Творческа Европа - на 27.05.2022 г.  със срок 5 календарни дни за прикачване на документи в профилите

 

ВАЖНО

Предстои изпращане на имейли единствено до кандидати с технически нередности на 30.05.2022 г. / понеделник / по следните програми:

- Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации -  срок от 5 дена за прикачване на документи в профила

- Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество -  срок от 5 дена за прикачване на документи в профила

 

В имейлите има инструкции за прикачване на допълнителни документи в профила на кандидата, получил имейл от техническа комисия.

Моля, имайте предвид, че е задължително да представите само файловете, които ви се изискват.

 

 

След проверка на документите от страна на техническа комисия кандидатите НЕ получават допълнителна обратна връзка. 

Финалните резултатите по програмите - извънредни и регулярни, ще бъдат обявени на сайта на Национален фонд "Култура" след гласуването им от страна на Управителния съвет на НФК.

 

Желаем Ви успех!

Oще