triangle

Управителен Съвет на НФК

Със заповед на Министъра на културата с №РД09-1373 от 18.11.2021 г.  беше назначен Управителен съвет на НФК в следния състав:

1. Елена Николова 

2. Георги Керезов

3. Теодора Дачева 

4. Боян Ангелов

5. Ирина Гъркова 

6. проф. Христо Йоцов 

7. Цанко Василев 

8. д-р Нели Стоева

9. Велико Маринчевски 

10. Силвия Чолева

Мандатът на членовете на Управителния съвет на НФК е за срок от 2 (две) години, считано от датата на издаване на заповедта, с която е назначен.

Oще