triangle

ЗАБАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Уважаеми кандидати,

 

В месец май приключи кандидатстването по две регулярни и шест извънредни програми на Национален фонд "Култура". Индикативният срок за обявяване на резултатите по тях е 17.06.2022 г, но поради големия брой постъпили кандидатури (близо 4 000), се очаква забавяне.

 

Към настоящия момент тече проверка на експертните комисии по програми “Мобилност” (със 154 подадени кандидатури), “Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата” (с 24 подадени кандидатури), “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” (със 133 подадени кандидатури), “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” (с 373 подадени кандидатури), “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк” (с 12 подадени кандидатури), “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации” (с 534 подадени кандидатури), “Творчески стипендии” (с 2 754   подадени кандидатури) и “Целева подкрепа “Творческа Европа” (с 8 подадени кандидатури).

 

Резултатите ще бъдат публикувани след като експертната комисия извърши своята оценка на подадените кандидатури и след приемане на решение на УС на НФК.

 

Благодарим Ви за проявеното разбиране. 

 

Желаем ви успех,

Екипът на НФК

Oще