ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Национален фонд „Култура“ подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

ПОЛЕЗНО