triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Творческо развитие“ ‘22 г., подредени в низходящ ред според средния брой на получените точки, съответстващ на наративната оценка, дадени от Експертната комисия по Програмата. Резултатите може да откриете ТУК.

 

По програмата с модули „Участници“ и „Организатори“ са постъпили общо 201 кандидатури, от които:

  • модул „Участници“ – 111;
  • модул „Организатори“ –  90.

Разделение по област в изкуството на проектите в двата модула: Анимационно кино - 2 / Аудиовизуални изкуства - 6 / Дейност на библиотеки и архиви - 4 / Дигитални изкуства - 2/ Дизайн - 3 / Документално кино - 3 / Игрално кино - 14/ Изящни изкуства - 17/ Интердисциплинарен проект - 20/ Културен мениджмънт - 11/ Културно наследство - 4/ Културно предприемачество - 2/ Кураторска дейност - 1/ Литература - 5/ Музика - 52/ Приложни изкуства - 5/ Танц - 24/ Театър - 11/ Фолклор - 7/ Фотография - 6 / Цирк – 2.

 

В рамките на Програмата са ОДОБРЕНИ 53 проекта, на обща стойност 492 379.94 лв.  

В рамките на Програмата като РЕЗЕРВИ са предложени 8 проекта на обща стойност 70 386,6 лв.  

В рамките на Програмата НЕОДОБРЕНИТЕ кандидатури са общо 140.

 

Във връзка с Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Творческо развитие“ – 2022 г.:

… Много често се прилагат неактивни линкове, както и такива, които водят към сайт, където експертът е необходимо да направи проучване за доказване на заложения разход […] Понятието професионално надграждане е грешно формулирано в някои от кандидатурите, тъй като не може да бъде приложено за непрофесионалисти в дадена област или за кандидати, на които предстои да започнат образованието си. По Програмата са подадени очевидно добре подготвени проекти, в съзвучие с условията, но неспазващи сроковете за начало на проектите, поради което не могат да бъдат финансирани от Националния фонд „Култура“. В този смисъл една от препоръките на комисията е по отношение на предварителното отсяване – проектното предложение би могло да се отхвърли още, когато е ясно, че не попада в срок, т.е. проектът получава високи точки заради високата оценка на качествата на кандидата, престижността на форума, който иска да посети, реалистичен бюджет, който е заложил, приложени писма за оферти, но времевият период не отговаря на зададения от НФК. [...] Наблюдава се сериозен напредък в работата на НФК по отношение на прецизиране и оптимизиране на процеса по оценяване на проектите – разработката на отделни оценъчни карти е добър пример в тази посока, също предварителната среща на експертите от оценяващия екип.

 

Резултатите са гласувани на продължаващо заседание на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, проведено на 18-21 ноември 2022 г.

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

Екипът на НФК

 

 

Oще