triangle

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на външен подбор за извънщатни бройки за длъжности

На 17 юни 2024 година Националният фонд „Култура“ обявяви провеждане на подбор по Плана за възстановяване и устойчивост за следните длъжности: 

- Експерт по управление на европейски проекти и програми с профил „Верификация и докладване“

- Експерт по управление на европейски проекти и програми с профил „Плащания, прогнози и счетоводство“

- Експерт, Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Юрист“

- Експерт, Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Ръководител екип“

Списъкът на допуснатите, като и списъкът на недопуснатите кандидати ще откриете тук

11.07.2024 г.: Cписък с одобрените кандидати ще откриете тук

Oще