triangle
 • БЛАНКА НА МОЛБА ЗА ПРОМЯНА В ПРОЕКТ (Моля, изпратете попълнената молба до programs@ncf.bg)

  Изтегли бланка

 • АКТУАЛНО ЛОГО

  Изтегли лого

 • Мога ли да кандидатствам като физическо лице?

  Съгласно нормативните актове за финансово подпомагане НФК позволява кандидатстването на отделни културни дейци – самоосигуряващи се физически лица, в някои от конкурсните програми. Подробни изисквания за допустимостта на кандидатите могат да бъдат открити в приложените условия към всяка една програма.
 • Трябва ли да имам/е собствено финансово участие, ако кандидатствам/е за финансиране в НФК?

  Съгласно чл. 6, ал.4, т. 2 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" кандидатите са задължени да осигурят 20 на сто от общия бюджет, ако исканата сума от НФК е над 15 000 лева. Във всички останали случаи, когато общият бюджет надхвърля исканата сума, при кандидатстването трябва да се представят доказателства за финансова обезпеченост на разликата.