triangle

Допълване на резултатите по програма “Мобилност”

На извънредното заседание на 08.04.2021г.  Управителният съвет на Национален фонд "Култура" прие допълване на резултатите по програма “Мобилност”, първа сесия, с цел отстраняване на техническа грешка в публикуваните резултати на електронната страница на Национален фонд „Култура” :

проект MOB144P1-15 на Фондация „Неотъпкана пътека „Трето издание на фестивал Неотъпкана пътека за камерна музика в Ковачевица“ е недопустим, тъй като  програмата в тази сесия е за финансиране на разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в национални и локални културни форуми. Цялата искана от НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" сума по програмата е за международни пътувания;

проект MOB144N-1 „Live на Червения Диван“ на Петко Пенчев Славов не се предлага за финансиране поради некоректно подготвени документи.

Oще