triangle

ОНЛАЙН ОТЧЕТ НА ПРОЕКТИ

Уважаеми бенефициенти!
От тази година Национален фонд "Култура" започва приемане ЕДИНСТВЕНО чрез електронната си система на отчети на проекти по програми, одобрени за финансиране през 2020 г. (както и програма "Дебюти" 2019 г.).
Ако вече сте подали своя отчет на хартия, моля, имайте предвид, че следва да го входирате и онлайн. 
 
Отчитането се случва през профила на физическото или юридическото лице - бенефициент.
Как?
1. Влезте в профила си и отидете на „Кандидатури“, след това на „Одобрени проекти“
2. Натиснете бутон „Подаване на отчет“

image.png

Отчитането на проекта си можете да извършите в три стъпки (+ финална 4-та стъпка за преглед):

image.png  • Стъпка 1: Изтеглете финалната версия на „Матрицата за съдържателен и финансов отчет“  и я попълнете. Прикачете я като word или pdf файл. 
  • Стъпка 2: Финансов отчет. Прикачете всички разходооправдателни материали, сканирани цветно в като word или pdf файл. 
/стъпка 1 и 2 позволяват да предоставите допълнителни бележки, обвързани с проекта Ви/
  • Стъпка 3: На стъпка 3 бенефициентите прикачват в графа "Резултати - документи" - pdf файл, а в графа "Резултати - визуални" - jpg файл.
В случай, че желаете да предоставите видео материал, той  може да бъде приложен като линк в отделен pdf файл в Стъпка 3.
  • На Стъпка 4 проверявате дали всичко е коректно попълнено в предходните три стъпки. Ако има проблем в някоя от стъпките, ще се появи бял удивителен знак пред списъка от стъпки и няма да имате възможност да продължите към финализиране на отчета си.
image.png
Ако всичко е коректно попълнено, пред всяка от изброените стъпки в списъка с проекти ще светне зелено, което значи, че можете да кликнете в кутийка "Запознат/а съм, че:" и за финал да натиснете бутон "Изпрати отчет". Това е и краят на процедурата за подаване на отчет.
image.png

ВАЖНО: Видео материалът следва да е качен в една от следните платформи с възможност за сваляне:

- Гугъл диск
- Dropbox
- Друга подобна платформа, от която може да се свали видео материала и поддържа приложените материали безсрочно.
* достъп за сваляне може да бъде даден само на НФ „Култура“, през имейла office@ncf.bg и programs@ncf.bg.
ВАЖНО: Ако проектът Ви предполага реализиране на художествен продукт и/или книжно тяло (художествена литература, списание и др.), моля изпратете 2 копия като част от отчета си до адреса на Национален фонд "Култура" - София, кв. "Изгрев", 1756, ул. "Лъчезар Станчев" №7, ет.3
Не се колебайте да се свържете с нас!

ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ: TECH.SUPPORT@NCF.BG 

ПРИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО РЕДОВНИТЕ ПРОГРАМИ НА НФК: PROGRAMS@NCF.BG 

ПРИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЕДНОГОДИШНИ ПРОГРАМИ: STRUCTURE@NCF.BG / CIRCUS@NCF.BG 

ПРИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ: CREATIVE@NCF.BG 

ПРИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДОГОВОРИ:CONTRACTS@NCF.BG 

Oще