triangle

Програма "Мобилност", Сесия 2

Уважаеми бенефициенти,

Национален фонд "Култура" обявява сесия по набиране на кандидати по програма „Мобилност" Сесия 2“ със срок за кандидатстване 22.06.2021 г. - 15.07.2021 г.

Програмата е отворена в два модула: Професионални организации и артисти и Непрофесионални организации и артисти.

Допустими кандидати са физически и юридически лица.

Кандидатстването се осъществява онлайн, само след регистрация в системата за кандидатстване на НФК в посочения срок.

За повече информация -  тук.

Oще