triangle

РЕЗУЛТАТИ - СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

На 27.04.2021г., Управителният съвет на Национален фонд "Култура" прие  резултати по следните програми: „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти -изпълнители) в областта на класическата музика“ , „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци артисти-изпълнители (певци и инструменталисти) в областта на фолклорното изкуство“,  „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“

 

 С цел защита на личните данни на кандидатите, списъците са съставени  по входящи номера на кандидатурите. Всеки кандидат, подал своите документи в системата, е получил такъв номер на посочената от него електронна поща.


Списък с кандидатите, предоставили документи, които напълно отговарят на изискванията на програмите може да видите:

 Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти -изпълнители) в областта на класическата музика“ - ТУК

„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци артисти-изпълнители (певци и инструменталисти) в областта на фолклорното изкуство“- ТУК

„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“ - ТУК

Списък с кандидатите, предоставили документи, които НЕ отговарят на изискванията на програмите може да видите:

 

 Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти -изпълнители) в областта на класическата музика“ - ТУК

„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци артисти-изпълнители (певци и инструменталисти) в областта на фолклорното изкуство“ - ТУК

„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“ - ТУК

 

Обръщаме внимание, че съгласно справка от Национална агенция за приходите, кандидатите, при които колона „Входящ номер на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ“ е празна, не са подали, или  не са финализирали подаването на необходимата декларация и съответно не е била извършена служебна проверка от органите на НАП.

Oще