triangle

„ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА"

На извънредно заседание, състояло се на 23.03.2021 г. , Управителният съвет на НФ „Култура“ прие единодушно решение за обявяване на  програма  „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА“ веднага след приключване на периода за кандидатстване на вече обявената програма „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА ПОП, РОК И ДЖАЗ МУЗИКАТА“. Новата програма ще се проведе при същите условия като текущата и ще бъде обявена след приемането й на заседание на УС на НФ „Култура“ на 31.03.2021 г. 

Oще