triangle

ЗАПОЧВА СЪДЪРЖАТЕЛНО ОТЧИТАНЕ ПО ПРОГРАМА „ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ“

 

Уважаеми бенефициенти,

Периодът за съдържателно отчитане на проекти по програма „Творчески инициативи“ започва от 1 април. Срокът за подаване на отчет по програмата е от 1 до 30 април. Отчетът се подава онлайн през профила на бенефициента.

Следва да имате предвид:

  1. 1. Относно груповите проекти – всеки бенефициент подава сам отчет през профила си. Съдържанието на отчетите при груповите проекти е идентично.
  2. 2. За бенефициентите със сменен срок на договора – отчетът ще се случва по същия начин, но в срока, за който са подписали допълнително споразумение.

Как се случва това:

  1. 1. Влезте в профила си и отидете на „Кандидатури“, след това на „Одобрени проекти“
  2. 2. Натиснете бутон „Подаване на отчет“

Отчетът се случва в 3 стъпки:

Стъпка 1: Изтеглете финалната версия на „Матрицата за съдържателен отчет“  и я попълнете. Прикачете я като word или pdf файл.

Стъпка 2: Финансов отчет по програма не се изисква. На стъпка 2 е необходимо да изтеглите пдф файлът и да го прикачите в оставеното за това поле.

Стъпка 3: На стъпка 3 бенефициентите оставят линк към краткото видео за отчитане, както и към други допълнителни материали при нужда.

Напомняме, че се представя видео материал с продължителност 3-5 мин, който представя процеса на работа и/или крайния резултат от дейността по проекта. Изисквания за видео материалите:

  • Резолюция: full HD 1080x1920 пиксела / видеото да е на фокус, с чист звук и ясна картина
  • Формат: 16:9
  • Файлово разширение - МP4 или AVI с максимален размер до 700 MB

Задължителният видео материал по програмата ще се прилага като линк в отделен pdf файл.

ВАЖНО: Видео материалът следва да е качен в една от следните платформи с възможност за сваляне:

  • Гугъл диск
  • Dropbox
  • Друга подобна платформа, от която може да се свали видео материала и поддържа приложените материали безсрочно. 

* достъп за сваляне може да бъде даден само на НФ „Култура“, през имейла creative@ncf.bg 

Oще