triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО“ - 2023 г.

Уважаеми кандидати,

 

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО“ - 2023 г., подредени по направления и в низходящ ред според дадената им оценка от Експертната комисия по Програмата:

 

Резултатите по програмата ще откриете ТУК.

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Любителско изкуство“ – 2023 г.:

„…Предизвикателство пред комисията представляваха заложените бюджети на програмата, които не позволиха в предложените за финансиране проекти да попаднат предложения, които отговарят в пълна степен на целите и приоритетите на програмата, и които биха могли да развият и разширят обхвата на любителското изкуство в страната.

Обща е констатацията, че редица от кандидатстващите организации (по инерция от предходните структурни програми през последните две години и най-вече Програмата за подкрепа на частните организации в областта на любителското изкуство) очакват подкрепа на годишните си творчески програми, отклонявайки се от приоритетите и целите на настоящата програма…“

Резултатите са гласувани от Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ на извънредно заседание на 17.11.2023 г. по предложение на експертни комисии от външно наети оценители, специалисти във всяко конкретно направление по Програмата. Списъкът с тези и всички останали оценители, работили за Фонда през 2023 г., се включва в Годишния отчет на НФК.

Националният фонд „Култура“ предоставя на обществеността Обобщена справка за средствата по Фонда и как се разпределят остатъците от програмите за 2023 г. Пълният текст е на разположение ТУК.

 

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

С уважение,

Екипът на НФК

Oще