triangle

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ И РАЗВИТИЕ“ – Трета сесия – 2023 г.

 

Уважаеми кандидати,

 

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от Третата сесия на Програма „Мобилност и развитие“ – 2023 г. Класиранията по направления на одобрени кандидати, резерви и неодобрени кандидати можете да видите:

 

Модул „В България“:

направление „Визуални изкуства“ - ТУК

направление „Екранни изкуства“ - ТУК

направление „Музика“ - ТУК

направление „Сценични изкуства“ - ТУК

 

Модул „Чужбина“:

направление „Визуални изкуства“ – ТУК

направление „Екранни изкуства“ - ТУК

направление „Литература“ - ТУК

направление „Музика“ - ТУК

направление „Сценични изкуства“ - ТУК

 

Из Доклада на Председателя на Експертната комисия по Програма „Мобилност и развитие“ – втора сесия – 2023 г.:

„…На всяка от сесиите се открояват ежегодни международни събития, за които в съответното направление кандидатстват по няколко кандидати […] В бюджетите на кандидатите по програмата за участие в едно и също събитие се наблюдават значителни разлики.

Поради естеството на програмата разходите за пътни, дневни и квартирни пари са основни бюджетни пера в проектните предложения. Комисията констатира, че при планирането на пътуванията си някои кандидати по настоящата програма нямат съзнанието, че основен принцип при публичното финансиране е икономичността, и имат очакване за висока степен на комфорт при пътуване.

Комисията препоръчва експлицитно разписани изисквания в условията за кандидатстване относно икономичността при разходване на публични средства. Също така препоръчваме да се насърчава собственият принос във финансирането на проектите в противовес с очакването на кандидатите НФК да покрива всички разходи…“

Резултатите са гласувани от Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ на извънредно заседание на 17.11.2023 г. по предложение на експертни комисии от външно наети оценители, специалисти във всяко конкретно направление по Програмата. Списъкът с тези и всички останали оценители, работили за Фонда през 2023 г., се включва в Годишния отчет на НФК.

Националният фонд „Култура“ предоставя на обществеността Обобщена справка за средствата по Фонда и как се разпределят остатъците от програмите за 2023 г. Пълният текст е на разположение ТУК.

 

Екипът на Националния фонд „Култура“ ще се свърже с указания и полезна информация с всички одобрени кандидати. Следва всички бенефициенти, преди да изтеглят договора от профила си, да изчакат имейла с инструкциите, който ще бъде изпратен от екипа ни.

 

С уважение,

Екипът на НФК

 

Oще